آران زیست را بیشتر بشناسید!

شرکت آران زیست آرا فارمد با هدف تحقیق، توسعه و تولید مواد اولیه و فرآورده‌ها در حوزه صنایع دارویی، مکمل تغذیه‌ای و آرایشی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ با تکیه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است. این مجموعه دانش بنیان با چشم انداز کاهش سهم واردات در زمینه مواد اولیه در حوزه‌های ذکر شده، در شروع فعالیت خود با تمرکز بر روی تحقیق و توسعه فرآورده‌های طبیعی نظیر لیکوپن، بتاکاروتن و غیره، تلاش خود را در جهت توسعه و تولید مواد اولیه و فرآورده‌های مورد نیاز در کشور به کار گرفته است.

نــظــرات شـمــا

نظرات مشتریان فروشگاه ما